Obrazac ID
Stranica 2
IV. PODACI O UKUPNIM IZNOSIMA POREZA I PRIREZA PO OPĆINAMA/GRADU
Red. broj: OPĆINA / GRAD IZNOS
ŠIFRA NAZIV POREZ PRIREZ UKUPNO
1 2 3 4 5 6 (4+5)
UKUPNO