REGOS-Središnji registar osiguranika MB/JMBG obveznika Identifikator obrasca OBRAZAC R-Sm
Stranica B
Broj stranice:
/Iznos u kunama s lipama/
IV. PODACI PO OSIGURANICIMA
Redni broj MBG osiguranika Prezime i ime osiguranika Šifra općine/ grada Osnova obračuna Razdoblje s istom osnovom obračuna Iznos obračunane plaće/naknade/drugog dohotka Iznos osnovice za obračun doprinosa Iznos obračunanog doprinosa za I.stup Iznos obračunanog doprinosa za II.stup Iznos isplaćene plaće/naknade/drugog dohotka
OO B OD DO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
M.P. POTPIS OVLAŠTENE OSOBE OBVEZNIKA PODNOŠENJA PODATAKA