Aktualno:

12.9.2013.
Odbitak pretporeza po R2 računima nakon 1. srpnja 2013.

Donošenjem novog Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13.) obavilo se usklađivanje s odredbama Direktive 2006/112/EZ i ostalim Direktivama vezanim uz oporezivanje porezom na dodanu vrijednost, a osobito s odredbama o oporezivanja isporuka dobara i usluga na Zajedničkom tržištu Europske unije. Kako europske Direktive ne raspoznaju obvezu i priznavanje pretporeza na temelju načela blagajne, takve odredbe za obveznike poreza na dobit u sustavu PDV-a nisu niti ugrađene u tuzemni propis o obvezama s motrišta PDV-a. Naime, obveza za PDV i priznavanje pretporeza prema plaćenim odnosno naplaćenim naknadama (prema načelu blagajne) u tuzemni zakonodavni sustav za obveznike poreza na dohodak ('dohodaše') ugrađena je kao iznimka i privremeno do 31. prosinca 2014.
Na temelju toga, obveznici poreza na dodanu vrijednost koji PDV obračunavaju prema izdanim računima (obveznici poreza na dobit – 'dobitaši') mogu odbiti pretporez sadržan u računima s oznakom R2 neovisno o tome je li takav račun plaćen ili ne. Takovo stajalište potvrđuje i mišljenje Ministarstva financija (Broj klase: 410-19/13-01/271; Zagreb, 29.07.2013.).