Aktualno:

26.9.2013.
Zdravstveno osiguranje djece prema novom Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju

Sukladno novom Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br. 80 od 28.6.2013.) svi redoviti učenici srednjih škola te redoviti studenti visokih učilišta koji su navršili 18 godina života više se ne smatraju djecom i nisu obvezno zdravstveno osigurani preko nositelja osiguranja (roditelja) nego imaju obvezu prijaviti se na HZZO (temeljem potvrde obrazovne ustanove) kako bi ostvarili pravo na zdravstveno osiguranje. U protivnom gube status osigurane osobe.
Rok za prijavu je:
•za srednjoškolce 30 dana od dana isteka školske godine, a to je 30.9.
•za studente 30 dana od dana isteka akademske godine, a to je 31.10.
Napominjemo da poslodavci nemaju obvezu odjavljivanja djece osigurane preko njihovih radnika.
FINANSING d.o.o.
knjigovodstveni servis
ZAGREB - OSIJEK