Aktualno:

28.11.2014.
Darivanje radnika

Poslodavce koji imaju sreće da si mogu priuštiti zadovoljne radnike podsjećam
Zakonski okvir
Pravo radnika na prigodan dar i kriterije po kojima se utvrđuje pravo na prigodni dar uređuju kolektivni ugovori, pravilnici o radu i ugovori o radu, a ako ta prava nisu uređena navedenim aktima, to može odrediti poslodavac svojom odlukom.
Božićnica ili prigodan dar djetetu može se bez oporezivanja dati ili isplatiti samo radnicima koji su u radnom odnosu kod poslodavca, i to do visine određene Pravilnikom o porezu na dohodak.
Neoporezive isplate
Iznosi koje poslodavac može neoporezivo isplatiti svojim radnicima u obliku navedenih nagrada, ali i ostalih pomoći i naknada, propisani su čl. 13. Pravilnika o porezu na dohodak. Mogućnost isplate prigodnih nagrada imaju i fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost (npr. vlasnici obrta), u novcu ili u naravi, osim dar do 600,00 kn na osnovu odredbe čl.25.t.8. Pravilnika, budući je ta mogućnost propisana samo za radnike. Propisane neoporezive svote odnose se na isplate za određenu godinu. To znači da poslodavac koji nije imao sredstva isplatiti nagradu do kraja tekuće godine, već će je isplatiti u narednoj godini, neće moći tu nagradu isplatiti bez plaćanja poreza i doprinosa (kao dio plaće).
Budući Pravilnikom nije propisana obveza isplate prigodne nagrade u jednokratnom iznosu, propisana neoporeziva svota može se isplatiti više puta tijekom godine, i to :
• prigodne nagrade u novcu ili naravi do 2.500,00 kn godišnje (uskršnji i božićni blagdani, regres za godišnji odmor);
• dar djetetu radnika, u novcu ili naravi, do 600,00 kn (sa uključenim PDV-om) godišnje, do 15 godina starosti djeteta (do 31.12. tekuće godine navršava 15 godina). Kupnjom dara ili izuzimanjem dara iz svoje vlastite prodavaonice ili zaliha gotovih proizvoda, uvijek prilikom davanja (isporuke) dara treba obračunati i platiti PDV. Prema čl.28. Zakona o čeku pravnim i fizičkim osobama nije dopušteno izdavati bonove koji služe kao sredstvo plaćanja proizvoda i usluga, kao zamjena za isplatu plaća i drugih materijalnih prava čije izdavanje i uporaba nije uređeno zakonom i drugim propisima na osnovi zakona.
• dar radniku do 400,00 kn (sa uključenim PDV-om), isključivo u naravi. Dakle, darivanje radnika prvenstveno se odnosi na nenovčano darivanje. Ukoliko bi poslodavac radniku isplatio tih 400,00 kuna, isplata bi se smatrala uvećanjem neto plaće.
Poslodavac može na opisani način darivati i djelatnike koji su na bolovanju, porodiljnom dopustu, roditeljskom dopustu i slično.
Navedeni troškovi kod poslodavca moraju biti potkrijepljeni dokumentacijom (odluke o isplati, računi za nabavu dara) i iskazuju se u izvještaju o isplaćenim dohocima (JOPPD).
FINANSING d.o.o.
knjigovodstveni servis
ZAGREB - OSIJEK