Aktualno:

24.11.2015.
Neisplata plaća – obveza dostave zahtjeva za prisilnu naplatu FINI
Link..

U NN br.82/15 objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju potraživanja u slučaju stečaja poslodavca. Izmjenama Zakona uvedena je obveza poslodavcu koji do zadnjeg dana u mjesecu nije isplatio plaću odnosno naknadu plaće za prethodni mjesec, da prvog sljedećeg radnog dana FINI dostavi za svakog radnika poimenično dostaviti zahtjev za prisilnu naplatu uz obračun neisplaćene plaće odnosno naknade plaće. Zahtjev i obračun poslodavac je dužan dostaviti za svaki mjesec za koji nije isplatio plaću odnosno naknadu plaće.
Obzirom kako je Zakon stupio na snagu 01. rujna 2015.g., poslodavci koji nisu isplatili plaću za rujan, obvezni su najkasnije do ponedjeljka, 02. studenoga 2015. dostaviti FINI zahtjev za prisilnu naplatu neisplaćene plaće za svakog radnika kojem plaća nije isplaćena.
Ako poslodavac ne podnese zahtjev za prisilnu naplatu kako je propisano, nadležno inspekcijsko tijelo donijeti će privremenu mjeru osiguranja naplate, i to pljenidbom i zabranom raspolaganja novčanim sredstvima poslodavca. Privremena mjera traje do podnošenja zahtjeva za prisilnu naplatu za sve radnike kojima nije isplaćena plaća odnosno naknada plaće.
Više informacija na stranici Agencije za osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca http://www.aorps.hr/osiguranje-potrazivanja-u-slucaju-blokade-racuna-poslodavca/
FINANSING d.o.o.
knjigovodstveni servis
ZAGREB - OSIJEK