Aktualno:

31.8.2016.
Obrazac OPZ-STAT-1

Obrazac OPZ-STAT-1 - statističko izvješće o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima služi za evidentiranje svih nenaplaćenih računa do određenog datuma.
Obrazac se dostavlja elektronskim putem Poreznoj upravi putem sustava ePorezna.
Obveznici sastavljanja izvješća su porezni obveznici upisani u registar obveznika PDV-a koji na dan sastavljanja izvješća imaju evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja po osnovu isporuke dobara i usluga.

Rokovi za predaju Obrasca OPZ-STAT-1 u 2016. godini su:

- do 01.09.2016. - potraživanja na dan 31. prosinca 2015. godine, a koja nisu naplaćena do 31. siječnja 2016. godine - treba predati do 1. rujna!.
- do 01.09.2016. - potraživanja na dan 31. ožujka 2016. godine, a koja nisu naplaćena do 30. travnja 2016. godine - treba predati do 1. rujna!.
- do 01.09.2016. - potraživanja na dan 30. lipnja 2016. godine, a koja nisu naplaćena do 31. srpnja 2016. godine - treba predati do 1. rujna!.
- do 20.11.2016. - potraživanja na dan 30. rujna 2016. godine, a koja nisu naplaćena do 31. listopada 2016. godine.

FINANSING d.o.o.
Knjigovodstveni servis
ZAGREB - OSIJEK