Aktualno:

4.8.2020.
Dostava e-mail adrese sudskom registru
Link..

Izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru od 19. travnja 2019. godine propisana je obveza upisa bar jedne adrese elektroničke pošte za sve subjekte upisa. Da bi se ova pravila mogla provesti donesen je i Pravilnik o načinu upisa u Sudski registar, kojeg je donio Ministar pravosuđa, a objavljen je u NN 121/2019. od 11. prosinca 2019., gdje je navedeno propisano u čl. 52 istoga.
Rok za upis email adrese u Sudski registar je do 01.09.2020.
FINANSING d.o.o.
knjigovodstveni servis
ZAGREB - OSIJEK