Aktualno:

28.12.2020.
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit

Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 138/20) stupaju na snagu 1.1.2021. i primjenjuju se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2021. i nadalje odnosno za porezna razdoblja koja počinju teći od 1.1.2021. Suština izmjena navedenog propisa svodi se na:
smanjenje stope poreza na dobit s 12% na 10% za porezne obveznike koji ostvare prihode do 7.500.000,00 kn,
smanjenje stope poreza po odbitku pri isplati dividendi i udjela u dobiti s 12% na 10%,
smanjenje stope poreza po odbitku s 15% na 10% na nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, zabavljača, sportaša) kada se naknada isplaćuje prema ugovoru s inozemnom pravnom osobom,
omogućavanje kreditnim institucijama porezno priznavanje otpisa potraživanja (glavnice i kamate) od nepovezanih fizičkih ili pravnih osoba, neovisno o vrsti kredita, a koja su prethodno bila vrijednosno umanjena i rezervirana u skladu s propisima HNB-a,
propisivanje obveze poreznom obvezniku da provodi potrebna usklađenja porezne osnovice u svezi s transfernim cijenama.
FINANSING d.o.o.
knjigovodstveni servis
ZAGREB - OSIJEK