Aktualno:

15.10.2009.
Uporaba pecata u poslovnoj praksi

U aktualnoj poslovnoj praksi poduzetnici (trgovacka društva i druge pravne osobe, obrtnici, osobe koje obavljaju slobodna zanimanja, trgovci pojedinci) ucestalo rabe "pecat". Zapravo, pecat je tehnicko pomagalo, cija obveza uporabe (uz potpis) nije predvidena Zakonom o trgovackim društvima, Zakonom o obrtu i mnogim drugim zakonima. No, kod ovjeravanja naloga za placanje na obrascima platnog prometa, kod prijave i odjave radnika pri HZZO-u i HZMO-u, kod prijava PDV-a, poreza na dobitak, poreza na dohodak (obrtnika i samostalnih zanimanja), kod dodjele carinskog broja pri CU, te u nekim ostalim slucajevima, još uvijek se zahtjeva uporaba pecata. Kad su u pitanju poslovni dopisi, racuni, obavijesti i sl., nije nužno uz potpis otisnuti pecat.
O svemu detaljnije, RRiF br. 7/07., str. 150. do 154. Finansing d.o.o.
knjigovodstveni servis
Zagreb - Osijek