Aktualno:

7.4.2011.
SADRŽAJ ISPLATNE LISTE
Link..

Složenost iskazivanja podataka na obrascu OP (isplatnoj listi) te obrascu OTP (o isplati otpremnine) bila je takva da je izazvala donošenje novog Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine koji je objavljen u Narodnim novinama br. 37/11. Primjena novog Pravilnika stupa na snagu 1. svibnja 2011. što znači za obračunane plaće za svibanj i dalje.
Naime, dosadašnji Pravilnik propisivao je strogi sadržaj obrazaca o isplati plaće i otpremnine koji je obuhvaćao mnoštvo podataka koji se ovisno o rasporedu radnog vremena svakog određenog radnika pojavljuju pri obračunu plaće. Problem se pojavljuje u slučajevima kada radnici nemaju složen raspored radnog vremena u smislu rada koji se odvija nedjeljom, na blagdan, noću, prekovremenog rada i dr. a na obrascu o isplati plaće je trebalo iskazivati i te podatke.
Finansing d.o.o.
knjigovodstveni servis
Zagreb - Osijek