Aktualno:

6.2.2012.
ELEKTRONIČKE POREZNE PRIJAVE

U skladu s čl. 63. Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 147/08. i (8/11.) i Pravilnikom o podnošenju poreznih prijava i drugih podataka elektroničkim putem, porezni obveznik koji je razvrstan u:
- srednje poduzetnike ili
- velike poduzetnike ili
- obveznik PDV-a koji je u prethodnoj godini imao isporuke dobara i usluga (oporezive i izvozne) veće od 800.000,00 kn
obvezan je dostavljati sve prijave i izvješća za koje je dana mogućnost u sustavu ePorezna.
Za početak, obvezno mora podnositi:
- Prijavu poreza na dodanu vrijednost
- Konačni obračun poreza na dodanu vrijednost
- Prijavu poreza na dobitak
- Obračun spomeničke rente
- Obračun članarine turističkoj zajednici
- Mjesečno izvješće o primitcima od nesamostalnog rada Finansing d.o.o.
knjigovodstveni servis
Zagreb - Osijek