Aktualno:

6.2.2012.
PRIJAVA POREZA NA DOHODAK

Vrijeme predaje poreznih prijava poreza na dohodak. Pravi je trenutak da na vrijeme promislite da li ste obveznik predaje porezne prijave poreza na dohodak.
Naime, osobama koje prekrše navedenu zakonsku odredbu porezna uprava ima pravo naplatiti kaznu u iznosu od 5.000,00 do 500.000,00 kn.
Podsjećamo koji su građani obvezni predati poreznu prijavu, a kojima je to opcija koju mogu ili ne moraju napraviti.
Tko nije obavezan predati poreznu prijavu?
Godišnju poreznu prijavu poreza niste obvezni podnijeti ako ispunjavate sljedeće propisane uvjete:
- Plaću ili mirovinu možete primati od samo jednoga poslodavca iz Hrvatske u isto vrijeme. Moguće je primati više od jednog dohotka od nesamostalnog rada, ali ne istodobno.
- Ukoliko ostvarujete dohodak od kapitala ili od osiguranja.
- Ukoliko ostvarujete dohodak od imovine (primjerice renta) ili različitih imovinskih prava koji se NE utvrđuje na temelju propisanih poslovnih knjiga.
Tko obavezno predaje poreznu prijavu? ? - Obavezno predajete poreznu prijavu ukoliko ste plaću ili mirovinu dobivali istodobno od dva ili više poslodavaca u Hrvatskoj.
- Porezni obveznik koji ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti također ima obavezu predaje porezne prijave. U tu skupinu spadaju obrtnici, poljoprivrednici te slobodne profesije.
- Fizičke osobe sa stalnim boravištem u Hrvatskoj koji dohodak stječu iz inozemstva.
- Obvezna predaja porezne prijave može doći po nalogu Porezne uprave. Obično se radi o pogrešnim uplatama, ili izostanku istih. U tom slučaju Porezna uprava naknadno traži plaćanje poreza na dohodak.
- Obavezna predaja porezne prijave vrijedi za porezne obveznike koji sami nisu obračunali, obustavili i uplatili predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak. (ili za njih to nije napravio poslodavac)
U poreznoj prijavi obvezno je podnijeti godišnju poreznu prijavu te iskazati ukupno ostvareni dohodak.
Odustanak od porezne prijave
Ako ste predali poreznu prijavu, a iz bilo kojeg razloga se predomislite (nakon konzultacije sa financijskim stručnjacima i sl) od podnesene prijave možete odustati. Propisani rok u kojem se odustajanje priznaje jest 30 dana, ukoliko se posebnim propisom ne uredi drugačije.
Finansing d.o.o.
knjigovodstveni servis
Zagreb - Osijek