Aktualno:

7.5.2012.
Novosti u obračunu doprinosa kod isplate plaće nakon 1. svibnja 2012.

U svrhu kontrole plaćanja doprinosa u propisanim rokovima a u skladu s Zakonom o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08. do 22/12.), Vlada RH donijela je Uredbu o načinu provedbe plaćanja doprinosa prema plaći, odnosno mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa temeljem radnog odnosa, a koja je na snazi od 1. svibnja 2012. (Objava u Nar. nov., br. 49/12.).
Novost je da je Porezna uprava dužna dostavljati FINA-i podatke o nepodmirenim doprinosima na temelju podataka iskazanim u obrascu ID za one poslodavce koji nisu podmirili doprinose i to:
- do 1. svibnja podatke za poslodavce koji su isplatili plaće bez uplate obveznih doprinosa iskazanih u obrascu ID ili nisu dostavili obrazac ID u mjesecima veljača i ožujak,
- do 1. lipnja podatke za poslodavce koji su isplatili plaće bez uplate doprinosa iskazane u obrascu ID ili nisu dostavili ID obrazac u mjesecima ožujak i travanj.
Budući da je rok za dostavu obrasca ID 15. u tekućem mjesecu za isplatu plaće u prethodnom mjesecu, to znači da će se na prvom popisu dužnika naći poslodavci koji nisu podmirili doprinose prema plaći za mjesec prosinac 2011. isplaćenoj u siječnju 2012. i prema plaći za mjesec siječanj 2012. isplaćenoj u veljači 2012.
FINA će primljene popise raspoređivati i dostavljati bankama, a koje će pak zabraniti isplatu neto plaće onim poslodavcima koji se nalaze na popisu dužnika. Prema dostupnim informacijama, Porezna uprava će osim duga vidljivog u spomenutom popisu koji propisuje Uredba, iskazati i dug iz razdoblja prije mjeseca prosinca 2011. za koji će također trebati kod isplate plaće priložiti naloge za uplatu doprinosa. U protivnom, neto plaća neće moći biti isplaćena. Poslodavci koji isplaćuju plaće redovito, ne bi smjeli imati problema kod isplate plaće za mjesec travanj 2012. ako pri isplati neto plaće s pozivom na broj odobrenja kao i do sada, a u " Poziv na broj zaduženja" upišu podatke 67 OIB-MMGG-X kako je pokazano u niže navedenoj tablici.
Značenje oznaka jesu:
67 Broj modela
OIB OIB - obveznika plaćanja doprinosa
MMGG MM - brojčana oznaka mjeseca za koji se isplaćuje plaća
GG - brojčana oznaka godine za koju se isplaćuje plaća
X:
0 - isplata plaće u cijelosti,
1 - isplata prvog dijela plaće,
2 - isplata drugog dijela plaće,
3 - isplata koja ne podliježe uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje,
4 - isplata koja ne podliježe uplati doprinosa na osnovicu (slučaj radnika koji se prvi puta zapošljavaju)
Finansing d.o.o.
knjigovodstveni servis
Zagreb - Osijek