Aktualno:

29.10.2009.
Ogranicenje poslovanja s devizama na deviznom racunu pravne osobe sa sjedištem u RH
Link..

Promet stranih sredstava placanja (deviza, strane gotovine, cekova i ostalih novcanih instrumenta koji glase na stranu valutu i koji su unovcivi u stranoj valuti) izmedu deviznih rezidenata u RH ureden je posebnim provedbenim propisima Zakona o deviznom poslovanju (Nar. nov., br. 96/03. do 92/09.-Uredba).
Tim propisima, iako je deviznim rezidentima dopušteno stjecanje deviza i kupnjom u poslovnoj banci i njihovo držanje na svom „cvrstom“ deviznom racunu, nije deviznim rezidentima dopušteno medusobno placanje. Ta zabrana ukljucuje i davanje pozajmica u devizama jednog deviznog rezidenta (npr. clana trgovackog društva - gradanina) drugom deviznom rezidentu (npr. „njegovom“ trgovackom društvu sa sjedištem u RH). No, devizni nerezidenti (npr. fizicke osobe – stranci) mogu trgovackom društvu sa sjedištem u RH odobriti pozajmicu koja ima prema deviznim propisima obilježje kredita zaduženja. U tom slucaju posebnu pozornost treba posvetiti utvrdivanju devizne rezidentnosti stranca, jer on ne mora uvijek biti s motrišta naših deviznih propisa naš devizni nerezident Finansing d.o.o.
knjigovodstveni servis
Zagreb - Osijek