Aktualno:

4.11.2009.
Objavljen je Pravilnik o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti
Link..

Vec je poznato da je na snazi Zakon o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke objavljen u Narodnim novinama br. 119/09., koji je obvezao placanje tog poreza i za ostale dohotke i primitke koji u pocetku nisu bili obuhvaceni tim porezom.
Sada je donesen i objavljen u Narodnim novinama broj 131/09. Pravilnik o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke. Za porezne obveznike na temelju cijih primitaka obvezu za posebni porez utvrduje sam obveznik odnosno isplatitelj primitaka propisana je obveza izvješcivanja na obrascu IPP-1 i to do 15. dana u mjesecu za prethodni mjesec. To znaci da porezni obveznici koji su svoju obvezu za posebni porez podmirili do kraja mjeseca listopada (iznajmljivaci, isplatitelji kamata i sl.), trebaju obrazac IPP-1 podnijeti Poreznoj upravi do 15. 11. 2009.
Porezni obveznici koji poseban porez na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke utvrduju na temelju konacnog obracuna Poreznu upravu izvijestit ce na obrascu IPP-SD za 2009. sa prijavom poreza na dohodak. Finansing d.o.o.
knjigovodstveni servis
Zagreb - Osijek