Aktualno:

15.4.2013.
FISKALIZACIJA - Numerička sljednost računa

Svi obveznici fiskalizacije obvezni su prilagoditi sadržaj računa na način da račun, osim propisanih elemenata prema odredbama Općeg poreznog zakona i Zakona o PDV-u, sadrži tri dijela, i to:
a) Numerički broj računa - koji mora slijediti neprekinuti numerički redoslijed bez praznina po svakom poslovnom prostoru ili po naplatnom uređaju u poslovnom prostoru, a svake godine kreće od broja 1 do broja n u tijeku godine,
b) Oznaku poslovnog prostora – kao drugi dio broja računa koja mora biti označen na identičan način kako je označen i u internom aktu o poslovnim prostorima, te
c) Oznaku naplatnog uređaja.
Pravila slijednosti brojeva računa obveznik fiskalizacije obvezan je jasno propisati internim aktom o poslovnom prostoru koji se donosi na početku primjene fiskalizacije, i kojeg obveznik fiskalizacije treba predočiti za potrebe poreznog nadzora, pri čemu numerički broj računa mora započeti s brojem 1 i završiti s brojem n na kraju godine. Obveznik fiskalizacije može kao dodatni element računa upisati i neke druge svoje brojčane oznake radi lakšeg praćenja poslovanja (npr. broj radnog naloga, oznaku skladišta i sl).
Međutim, ako je obveznik fiskalizacije internim aktom propisao istu slijednost računa za izdane račune koji su plaćeni gotovinski (novčanice i kovanice, čekovi, kartice) a koji se moraju fiskalizirati, te za račune koji su plaćeni na transakcijski račun (virmanski ili općom uplatnicom), i koji se ne moraju fiskalizirati, tada će u numeričkoj slijednosti računa postojati „rupe“ u slijedu brojeva računa, budući se Poreznoj upravi na ovjeru dostavljaju samo oni računi koji su plaćeni gotovinom. No, pravilo slijednosti numeriranja broja računa, Porezna uprava ne provjerava u postupku fiskalizacije izdavanja računa, već se isto provjerava tek u postupcima poreznog nadzora i kontrole poslovanja poreznog obveznika. Stoga je važno da se pravila numeriranja odnosno slijednost izdavanja računa te postojane „rupa“ u brojevima računa koji se fiskaliziraju, jasno odrede internim aktom obveznika fiskalizacije.
Ako su poduzetnici započeli sa fiskalizacijom u drugoj fazi – odnosno od 1. travnja 2013. ili će započeti sa fiskalizcijom u trećoj fazi odnosno 1.7.2013. obvezni su od tog datuma ispostavljati račune prema redoslijedu koji je propisan Zakonom, što znači od broja 1, po svakom poslovnom prostoru ili po naplatnom uređaju. Kako su od početka 2013. a do primjene postupka fiskalizacije, odnosno do 31.3.2013. ili do 30.6.2013. takvi poduzetnici, već izdavali račune od broja 1, to će iznimno u 2013. postojati dva niza računa koji počinju s brojem 1.
Prema tome, iznimno u 2013. kao prvoj godini primjene fiskaizacije, a ovisno o drugoj ili trećoj fazi primjene postupka fiskalizacije, izdani računi obveznika fiskalizacije mogu dva puta počinjati s brojem 1.
Posebno je naglasiti da su obveznici fiskalizacije obvezni provoditi postupak ovjere računa za svaki, pa i jedan jedini računa ako je isti naplaćen u gotovini, pri čemu obveza fiskalizacije izdavanja računa postoji za obveznike fiskalizacije neovisno od učešća ostvarenog prometa u gotovini u odnosu na ukupan promet.
FINANSING d.o.o.
knjigovodstveni servis
ZAGREB - OSIJEK