Aktualno:

16.11.2009.
Zakon o trgovackim društvima je izmijenjen i dopunjen
Link..

Cak su na 239 clanaka provedene intervencije u Zakonu o trgovackim društvima (ZTD) koje stupaju na snagu 1. V. 2010. Objava je ucinjena u Narodnim novinama br. 137 od 13. XI. 2009.
Potreba izmjene i dopune ZTD-a opravdava se nužnošcu daljnje prilagodbe smjernicama (direktivama) Europskog parlamenta, odnosno zbog pristupanja u EU. Važnost provedenih intervencija nije od velikog znacenja, no u svakom slucaju zbog opsežnosti nužno plijene našu pozornost.
Neke izmjene razriješile su neke dvojbe, kao npr. mala trgovacka društva nece biti dužna izraditi izvješce o stanju društva uz godišnja financijska izvješca. To nisu bila ni do sada, ali se takvo tumacenje izvodilo iz drugih propisa pa je ovakva izmjena dobro došla.
Ima i neobicnih izmjena koje su nastale kao nesporazum na relaciji Odbora za racunovodstvene standarde i Ministarstva pravosuda. Naime, dosadašnji nazivi financijskih izvještaja, prema stajalištu Odbora, zadržavaju se, kao npr. bilanca, racun dobitka i gubitka i dr. Donositelji ovih izmjena ocito su zaboravili na tu primjedbu pa su "pustili" u objavu termin koji proizlazi iz MSFI-a (odnosno novog MRS 1) a glasi: " izvještaj o financijskom položaju" (v. izmjenu cl. 220.). Ova izmjena je pak potpuno promašena… Finansing d.o.o.
knjigovodstveni servis
Zagreb - Osijek