Aktualno:

26.6.2013.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak
Link..

Obavještavamo da u roku od 8 dana od dana objave u „Narodnim novinama“ na snagu stupa Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak kojim će, između ostalog, biti propisano:
- isplate na račun
Novim Pravilnikom se propisuju i nove odredbe o obvezi isplate primitaka na račun poreznog obveznika ili fizičke osobe, te se u bitnome ističe da s početkom primjene navedenog Pravilnika (u roku 8 dana od dana objave u Narodnim novinama) isplatitelji:
• primitaka po osnovi nesamostalnog rada,
• primitaka od kapitala,
• primitaka od osiguranja,
• primitaka po osnovi otuđenja financijske imovine,
neće više moći te primitke isplatiti fizičkim osobama u gotovini već samo na račun kod banke (žiro, tekući ili štedni račun).
FINANSING d.o.o.
knjigovodstveni servis
ZAGREB - OSIJEK