Pristup fin@net web servis stranicama omogućen je samo korisnicima usluga knjigovodstvenog servisa Finansing. Ukoliko niste korisnik, a zainteresirani ste za ovakav oblik suradnje kontaktirajte nas na sandra@finansing.hr ili telefon 098/1698310. Poželjno je da popunite i upitnik za nove korisnike da bismo mogli što bolje pripremiti prijedlog oblika i obima suradnje te da nas posjetite da Vam predstavimo našu tvrtku i naše usluge.

Zahtijev za fin@net korisnički račun
Tvrtka:
Ime i prezime:
email:
telefon:
Upitnik za nove korisnike
Oblik:
Broj uposlenih:
Godišnji prihod:
Djelatnost:
Broj izlaznih računa:
Broj ulaznih računa:
Prepiši kod sa slike: